La descripció
  Endavant
 
 

Com t'imagines en Tirant lo Blanc? I en Flannagan? Mentre llegeix, cada lector o lectora es crea una imatge dels protagonistes i de tots els personatges de la narració. Generalment, aquesta imatge es defineix a partir d'una descripció o retrat que conté el text. La descripció, que segueix un ordre per guiar els lectors i les lectores (de dalt a baix, d'esquerra a dreta, per exemple), pot contenir alguns trets físics, de vestuari, i, també, de caràcter. Alguns personatges, però, són tan famosos que ja gairebé no necessiten ser descrits, com per exemple, Moby Dick, Frankenstein, Sherlock Holmes o Gandalf.

Moby Dick Frankestein Sherlock Holmes Gandalf

La descripció utilitza un llenguatge clar i concret mitjançant la selecció acurada dels noms i els adjectius qualificatius per poder definir els trets més característics dels personatges. Les comparacions també hi són freqüents per augmentar l'expressivitat del text.

Els verbs més utilitzats en la descripció per dentificar les característiques dels personatges són: ésser, estar i semblar. També són usuals els verbs tenir i aparentar. Apareixen conjugats, generalment, en imperfet d'indicatiu; en alguns casos, però, poden presentar-se del mateix mode.


 
 
Portada   Endavant
 

Personatges a la cerca d'identitat Prosa