Consueta

És un manuscrit que conté una peça dramàtica -obra de teatre- no només amb les intervencions dels personatges, sinó també amb indicacions sobre la forma en què ha de ser representada. És un document que està a mig camí entre l'obra de teatre i el que avui s'anomena el "quadern de direcció", on el director teatral anota, juntament amb el text, tot allò que, segons la seva visió, han de fer els actors per representar el text.