Objectius
Continguts
Guia
Activitats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació
Glossari
Recursos

 

Glossari

Ajuda   Mapa   Principal   La Premsa   La Televiisió

     El glossari és un recull de paraules específiques de la matèria que estem tractant i que poden ser difícils. Dóna-hi una ullada i consulta'l sempre que et calgui.

 

amplitud d'ona: La distància màxima entre la línia central d'una ona i la          superior   o inferior. 

antena:  Mitjà de sortida i entrada de senyals electromagnètics.

circuit integrat: Circuit electrònic format per elements miniaturitzats dins un           mateix suport.

desmodulació: Oposat a la modulació. Eliminació dels senyals elèctrics que         formen el missatge que transporta  l'ona radioelèctrica.

electromagnetisme: Magnetisme, és a dir la força atractiva d'un imant, produït     pel corrent elèctric.

emissora: Lloc des d'on s'emeten els programes de ràdio o televisió

freqüència: Nombre de vibracions completes per segon d'una ona. Es mesura       en Hertz en reconeixement als seus estudis sobre les ones radioelèctriques.

guió: Les idees principals ordenades i comentades amb les que es fa un         programa de televisió, de ràdio, pel.lícula o còmic.

informatiu: Programa de notícies informacions diverses de ràdio o televisió.      

locutor, locutora: Persona que parla per ràdio o televisió sobretot per a                 presentar notícies.

longitud d'ona: Distància entre una cresta del moviment ondulatori de l'ona i la      següent. Segons la distància tenim les ones curtes, mitjanes i llargues.

magazin: Programa de ràdio o televisió sobre temes diversos.

micròfon: Aparell que transforma les ones sonores en senyals  elèctrics que es     poden amplificar, gravar o manipular.        

modulació: Incorporació de senyals elèctrics que formen un missatge a una ona     radioelèctrica que el transporta.

modulació d'amplitud (AM): El fet de canviar l'amplitud de l'ona portadora per       tal que concordi amb els senyals elèctrics que s'envien.

modulació de freqüència (FM): El fet de canviar la freqüència de l'ona                   portadora per enviar un missatge en forma de senyals elèctrics.

ona electromagnètica: Combina força elèctrica i magnètica i s'escampa per         l'espai.

ona radioelèctrica o hertziana: Tipus d'ona electromagnètica.

ona portadora: Ona sobre la que se sustenta la informació.

serial: Obra formada per diversos episodis, cadascun dels quals té un argument     propi però relacionat amb els anteriors. Són els precedents de les sèries                 televisives actuals.

  tècnic: Persona especialitzada en la utilització d'algun aparell, instrument.

  transistor: Dispositiu semiconductor de l'electricitat.