La Premsa

                                                                                                                    Ajuda   Mapa   Inici   La Ràdio   La Televisió

      La Premsa és el primer gran mitjà de comunicació de masses de la  història .Neix amb la millora dels transports, els invents de l'època moderna i la necessitat creixent d'estar informat/da. L'evolució de la Premsa, dels diaris, ha estat llarga. 

Trobem com a antecedents les gasetes regulars d'informació destinada al públic creades l'any 59a.C per Juli Cèsar. Eren fulls de pergami, escrites a mà, que es penjaven en els principals edificis de Roma i altres ciutats importants. S'anomenaven acta diurna i donaven compte d'edictes, resultats de batalles, nominacions, judicis, execucions, notícies militars, naixements, matrimonis, defuncions,...Tenim també ja entre els ss.VII-X a Xina les gasetes de la cort o pao que publicaven notícies oficials.

Al segle XVII s'anomenaven gasetes propiament i eren de molta utilitat per als governants, ja que els permetien difondre tot allò que feien. Com eren força cares durant molt de temps l'únic lloc on es podien llegir era en els cafès o cercles culturals.

A partir del segle XVIII s'introdueix als diaris la crítica i l'opinió, primer d'escriptors i personatges considerats rellevants del món cultural, econòmic i polític. Més endavant en el s.XIX se cedeix un espai per a l'opinió i crítica del lector.

Al segle XX li apareixen competidors com la ràdio i la televisió i davant la por de perdre lectors els diaris més importants incorporen la imatge i el grafisme, avisos i anuncis d'interès quotidià pel lectors i elements d'entreteniment.

Avui en dia molts dels grans diaris i alguns d'àmbit comarcal o regional que coneixem tenen una versió digital a la xarxa Internet des de la qual, molts, ofereixen serveis i utilitats que els donen un valor afegit: dossier informatius, galeria d'imatges, estadística de la notícia, foro, possibilitat d'imprimir-la, d'enviar-la per correu,...                                                                                                                                                     

  

           OBJECTIUS   CONTINGUTS  GUIA   ACT.APRENENTATGE   ACT.AVALUACIÓ   GLOSSARI   RECURSOS