La Televisió

                                                                                                                                    Ajuda   Mapa   Inici  La Premsa   La Rŕdio  

La Televisió apareix molt lligada a la Rŕdio. Després d'haver aconseguit enviar sons a distŕncia es planteja el repte d'enviar  imatges i sons. Primer, imatges en blanc i negre i després en color. Millorar la qualitat de la imatge i de la transmissió han estat les fites amb les que es treballa des dels anys  1950. I es proposa el mateix, sobretot informar i entretenir.

Així han anat apareixent diferents sistemes del tractament del color com sistemes amb una definició més alta, arribant a la TVAD (Televisió d'alta definició) amb una definició d'unes 1250 línies.

La capacitat i abast de la transmissió també ha estat un dels punts d'investigació i millora al llarg d'aquestes poques dčcades: la televisió via satčl.lit, per cable i recentment per cable de fibra ňptica.

La Televisió digitalitzada (TVD) ha superat la capacitat de transmissió de l'analňgica, no sols transmet imatges i sons sinó  dibuixos, jocs multimčdia, articles il.lustrats relacionats amb el programa que s'estŕ veient. 

Recentment, l'eix de desenvolupament  és oferir una televisió amb el mŕxim de prestacions per l'usuari i  que englobi una sčrie de serveis que fins ara era una oferta exclussiva de la xarxa Internet: la Televisió Interactiva (TVI).                                                                                                                                           

          OBJECTIUS   CONTINGUTS   GUIA   ACT. D'APRENENTATGE   ACT. D'AVALUACIÓ   GLOSSARI   RECURSOS