Mapa

Presentació Organització Ajuda Mapa

 

Mitjans de Comunicació 

 

La Premsa                                 La Televisió                          La Rądio                        Presentació

Objectius                                        Objectius                                Objectius                          Organització

Continguts                                      Continguts                              Continguts                        Ajuda

Guia                                               Guia                                       Guia                                 Mapa

Activitats d'aprenentatge                   Activitats d'aprenentatge          Activitats d'aprenentatge 

Activitats d'avaluació                        Activitats d'avaluació                Activitats d'avaluació

Glossari                                          Glossari                                 Glossari

Recursos                                        Recursos                                Recursos