edu365 ESO llengua catalana

Si no hi poses interès,...


Escolta els diàlegs i fixa't en l'ús de sinó i si no.
avalua't practica eines imprimeix
edu365.cat - ESO - llengua catalana
Realització d'interactius: REVERSIBLE
Grup de treball: Montse Corrius i M. Josep Simó