ESO - Llengua catalana ESO - Llengua catalana edu365 ESO
Totes les miniunitats didàctiques
  Lèxic Sons i grafies Gramàtica Tipus de text
  Ho fem o ho fem fer
Precisió lèxica. Els verbs fer i donar en frases fetes
Sí, si s'hi posa
L'escriptura de: si, i s'hi
Per Nadal un regal per a tothom
L'ús de per i per a
Esquemes
Exemples i pautes per fer esquemes
Molt, gaire o gens?
Ús d'aquests mots per complenemtar i modificar el significat del verb
Si no hi poses interès...
L'escriptura de: sinó i si no
Vinc? No, no vinguis
L'imperatiu. L'alternança c/g en el sistema verbal
Paraules clau
Selecció dels mots que aporten informació rellevant sobre el contingut del text
Prim com un fideu
La comparació: més que... , tan... com..., igual que..., etc.
Per què surts? Perquè...
L'escriptura de: per què, perquè i per a què
Si estudiessis...
Ús de l'imperfet de subjuntiu
Resumeix
Exemples i pautes per fer un resum
  Domino el dòmino
Identificació de la síl·laba tònica
Passa'm la pilota
Ús de l'imperatiu en oracions afirmatives
L'Anna i el Martí han partit peres
Expressions i frases fetes relacionades amb l'alimentació
  Ui! Dues vocals juntes
Els diftongs
Si porteu paraigües no us mullareu
Els temps verbals a les oracions condicionals
Treu-te la son de les orelles
Expressions i frases fetes relacionades amb el cos
  En Raül és un desagraït
La dièresi
Ep, no corris tant!
La forma verbal per expressar una negació
Discurs directe i indirecte
Canvis en el pas del discurs directe a l'indirecte
  Para l'orella: escolta la o
Identificació del so de la o oberta i la o tancada
El ciclomotor? El té des de fa dos anys
Ús dels pronoms febles: el i les
 
  Para l'orella: escolta la e
Identificació del so de la e oberta i la e tancada
Les maraques? Les he dutes de les Antilles
Ús dels pronoms febles: la i les
 
  Com s'accentua la o
Relació so grafia de la o oberta i la o tancada
Li agafa un tornavís
Ús dels pronoms febles: li i els
 
  Com s'accentua la e
Relació so grafia de la e oberta i la e tancada
Hi vaig
Ús del pronom: hi
 
  La Susanna és rossa
L'escriptura de: s, ss
En vinc
Ús del pronom: en
 
  Xoc o joc?
L'escriptura de: j, g, ix, x