ESO Ciències de la naturalesa edu365.cat


L'aigua és H2O?
 


   
Les aigües potables

Beure aigua és imprescindible.
Abans de beure aigua cal assegurar-se que és potable. Les aigües potables són aquelles que no contenen cap substància ni microorganisme perjudicial per a la salut.
 

   
 


   

Estats físics de l'aigua
 
 

L'aigua, com totes les substàncies químiques, es pot presentar en tres estats: en forma líquida, que és la que s'anomena aigua, l'estat sòlid, al qual s'anomena gel i l'aigua gas, al qual s'anomena vapor d'aigua.
En qualsevol estat en què es trobi l'aigua, sempre està formada per les mateixes molècules, és a dir, sempre és aigua. 
 

   
 


   

L'aigua, el millor dissolvent
 

L'aigua és un excel·lent dissolvent i és per això que mentre circula pels corrents superficials o subterranis dissol moltes de les substàncies amb les quals entra en contacte. 
Quan l'aigua s'evapora, les substàncies dissoltes no ho fan, sinó que romanen a la part líquida. Si l'aigua evaporada es condensa, torna a passar a estat líquid, el resultat és aigua destil·lada.
 

   
 


   

Aigües envasades

Tot i que l'aigua potable subministrada a les xarxes públiques té totes les garanties sanitàries, hi ha casos en què els consumidors compren aigües envasades. Les aigües que venen envasades també han estat analitzades per garantir que són potables. Com que el seu origen és divers les composicions són diferents. A les etiquetes de totes les aigües envasades hi ha la composició (concentració en mg/L de sodi Na+, ió potassi K+, clorur Cl-, hidrogenocarbonat HCO3-, etc.).
 

   Grup de treball: Montserrat Sánchez, Joan Garín, Cristina Rafecas 

 
edu365.cat