Bon profit! Cadenes i xarxes tròfiques
 
Observa aquesta xarxa pròpia d'un prat i indica si les frases següents són certes o falses.


1. La llagosta verda menja pregadéus.
  Cert
  Fals

2. El conill i la llagosta verda són consumidors primaris.
  Cert
  Fals

3. Hi ha alguna cadena que té fins a 6 nivells tròfics.
  Cert
  Fals

4. El pregadéu és un carnívor.
  Cert
  Fals

5. Les aranyes són preses dels gripaus.
  Cert
  Fals

6. Els gripaus i els pardals són depredadors.
  Cert
  Fals

7. Les papallones són preses de diferents depredadors.
  Cert
  Fals

8. Si desapareguessin els pregadéus, la xarxa alimentària no podria compensar els efectes sobre els altres nivells tròfics.
  Cert
  Fals

9. La llagosta verda és clau en aquesta xarxa: la seva desaparició causaria la mort de diverses espècies.
  Cert
  Fals

10. S'ha produït una plaga de ratolins. Una de les causes pot ser la desaparició dels falcons.
  Cert
  Fals

 

Imprimir