ESO Cičncies de la naturalesa edu365.cat


Bon profit! Cadenes i xarxes trňfiques
 


   
Productors i consumidors

Els vegetals, i també les algues, fabriquen els nutrients grŕcies a la fotosíntesi. Per aquesta raó, s’anomenen productors, perquč són capaços de produir per si sols tots els materials del seu cos.
Els animals, els fongs i molts microorganismes s’aprofiten dels productors per obtenir aliment. Són els consumidors. Els consumidors que s’alimenten dels productors són els herbívors. En canvi, els que s’alimenten d’altres animals reben el nom de carnívors.

   
 


   
Nivells trňfics i cadenes alimentŕries

El conjunt d’organismes que s’alimenten de la mateixa manera constitueixen un nivell trňfic. Totes les plantes d’un bosc constitueixen el nivell trňfic de productors. Els herbívors són consumidors primaris. Els consumidors secundaris s'alimenten dels herbívors. També hi ha consumidors terciaris que mengen els consumidors secundaris.
S’anomena cadena alimentŕria o trňfica el conjunt de relacions d’alimentació que es donen entre els diferents nivells trňfics.

   
 


   
Cadenes i xarxes alimentŕries

És molt rar que un animal depengui únicament d’un altre per a la seva alimentació. El més comú és que un mateix depredador s’alimenti de preses de diferents espčcies, o que una mateixa presa, un herbívor per exemple, pugui ser menjada per dues espčcies depredadores. Mai no es pot parlar de cadenes alimentŕries senzilles, ja que, generalment, hi ha connexions amb altres cadenes. El conjunt de cadenes trňfiques interconnectades s'anomena xarxa alimentŕria o trňfica.

   


Grup de treball: Ramon Grau

 
edu365.cat