Éssers vius
 
Elegeix la resposta correcta i comprova, en cada apartat, si has encertat o no el resultat:1. Les característiques pròpies dels éssers vius són:

  respirar i desplaçar-se.
  reaccionar als estímuls del medi.
  nodrir-se, relacionar-se i reproduir-se.


2. La respiració és:
  el procés d'incorporació de nutrients del medi.
  l'aprofitament dels nutrients per obtenir-ne energia.
  l'intercanvi de gasos amb l'exterior.


3. Els organismes autòtrofs:
  es fabriquen els nutrients a partir de substàncies inorgàniques que
       obtenen del medi i de l'absorció d'energia lluminosa.
  prenen aliments d'origen animal i vegetal.
  incorporen els nutrients dels seus aliments, que provenen d'altres
       éssers vius.


4. El moviment::
  és propi dels animals.
  no és una característica de les plantes.
  és propi de tots els éssers vius, entre ells animals i plantes.


5. Els canvis de conducta que experimenten els organismes
quan canvia alguna cosa en el seu medi són:

  els estímuls.
  les respostes.
  els reflexos.


6. La reproducció sexual:


  es dóna quan s'origina un individu a partir d'un tros d'un organisme.
  necessita la intervenció de dos organismes de sexe diferent.
  es dóna quan un sol individu origina descendència.


 

Imprimir