Aquest any, física!
Quan marca més la balança?
Quan marca més la balança?
Enunciat

La figura mostra tres imatges diferents d'una balança electrònica amb un vas amb aigua, un bloc de fusta i un bloc de metall.

Per fer-ho necessites:
Preparació
  1. Omple un dels tubs de rodets fotogràfics amb sorra perquè, en submergir-lo en aigua, s'enfonsi.
  2. Omple l'altre tub amb la sorra suficient perquè suri a l'aigua en posició vertical.
  3. Omple el vas amb aigua fins a 3/4 parts de la seva capacitat.
  4. Fes les tres pesades que s'indiquen a la imatge i compara els resultats.
M. Teresa Lozano