Aquest any, física!
El guant que no es trenca
El guant que no es trenca
Enunciat

S'omple d'aigua de l'aixeta un guant de plàstic, com els que es fan servir per triar fruita a les botigues. A continuació, es travessa amb un llapis amb la punta ben afilada i s'observa que no vessa ni una gota d'aigua.

Per fer-ho necessites:
Preparació
  1. Omple el guant amb aigua de l'aixeta.
  2. Tanca'l de manera que l'aigua no pugui vessar.
  3. Punxa el guant amb el llapis de manera que quedi travessat dins el guant.
  4. Observa que no s'escapa ni una gota d'aigua.
Marta Segura