Aquest any, física!
Forces sobre la Lluna
Forces sobre la Lluna
Enunciat

Suposant que la trajectòria de la Lluna al voltant de la Terra és circular, i que el satèl·lit la recorre amb rapidesa constant:

Per fer-ho necessites:
Preparació
  1. Lliga la bola de paper amb el cordill.
  2. Fes girar la bola de paper amb moviment circular, com al dibuix.
  3. Dibuixa un esquema de les forces que actuen sobre la bola de paper.
  4. Reflexiona sobre aquestes qüestions.
M. Teresa Lozano