Aquest any, física!
La moneda perduda que reapareix
La moneda perduda que reapareix
Enunciat

Dins la tassa hi ha una moneda. En allunyar la tassa, la moneda desapareix de la vista i no es pot veure.
A continuació, s'aboca aigua dins la tassa i, com si es tractés de màgia, la moneda reapareix.

Per fer-ho necessites:
Preparació
  1. Seu davant d'una taula i posa la moneda dins la tassa.
  2. Col·loca la tassa sobre la taula de manera que vegis la moneda.
  3. Allunya la tassa fins que deixis de veure la moneda.
  4. Un cop aconseguit això, aboca, a poc a poc, l'aigua del vas dins la tassa fins que reapareixi la moneda.
Teresa Ventura