Aquest any, física!
Un rellotge d'aigua
Un rellotge d'aigua
Enunciat

Abans dels rellotges actuals, s'havien utilitzat els famosos rellotges de sorra , i també n'hi havia que funcionaven amb aigua. La imatge en mostra el funcionament.

Per fer-ho necessites:
Preparació
  1. Posa els dos vasos desnivellats: un ha d'estar sobre un suport de manera que el cul quedi a més altura que la meitat de l'altre vas..
  2. Posa la metxa des del fons d'un vas al fons d'un altre.
  3. Omple d'aigua el vas superior. Si ho vols veure millor, hi pots dissoldre un colorant.
  4. Poc a poc la metxa s'empapa d'aigua fins que comença a omplir el vas inferior.
  5. A intervals iguals de temps (cada 5 minuts, 10 minuts...), fes marques amb el retolador en els dos vasos. El nivell de l'aigua t'indicarà el temps passat.
  6. Quan gairebé tota l'aigua estigui en el vas inferior, es poden invertir les posicions dels vasos, i el rellotge seguirà funcionant.
Josep M. Valls