Aquest any, física!
Quan puja més la temperatura?
Quan puja més la temperatura?
Enunciat

Com mostra el dibuix, un dels termòmetres, el que es troba per sobre del focus, marca una temperatura més alta.
Ara bé, l'experiència s'ha fet amb dues bombetes iguals i els termòmetres s'han col·locat a la mateixa distància del focus i durant la mateixa estona.

Per fer-ho necessites:
Preparació
  1. Subjecta el termòmetre amb la pinça de manera que el bulb quedi situat a a uns 5-10 cm de distància del focus lluminós dirigit cap avall.
  2. Encén el llum i posa el cronòmetre en marxa.
  3. Al cap de dos minuts, pren nota de la temperatura.
  4. Deixa refredar la bombeta, fes baixar el líquid termomètric i repeteix l'experiència dirigint el focus lluminós cap amunt.
  5. Compara les dues temperatures.
M. Teresa Lozano
Correu electrònic
Solució