ESO Ciències de la naturalesa edu365.cat


Com actuen les forces?
 


   

Les forces gravitatòries

Les forces gravitatòries actuen a distància, sense contacte entre els dos cossos que interaccionen.

   
 


   

Les forces elèctriques

Les forces elèctriques actuen a distància.

   

 


   

Les forces magnètiques

Les forces magnètiques actuen a distància.

   
 


   

La força de sosteniment

La força que la taula fa sobre la poma per sostenir-la és una força per contacte i perpendicular (normal) a la superfície de contacte.

   
 


   

La tensió d'una corda

Les forces que fan les cordes s'anomenen tensió i són forces per contacte.

   
 


   

La força d'empenyiment

La força que l'aire i els altres fluids fan sobre els cossos que els travessen (empenyiment d'Arquimedes) és una força que actua per contacte.

   
 


   

La força del vent

La força que el vent fa sobre la vela de la barca és una força per contacte.

   
 


   

La força de fregament

La força de fregament que el terra exerceix sobre la base de la caixa és una força per contacte.

   


Grup de treball: Maria Lluïsa Abad

 
edu365.cat