ESO Ciències de la naturalesa edu365.cat


Vols comprovar la llei d'Ohm?
 

Recordes la llei d'Ohm?


La intensitat I del corrent elèctric que circula per un fil conductor és directament proporcional a la tensió V entre els extrems del conductor.

És a dir:
  • Si augmenta la tensió V, augmenta la intensitat I.
  • Si disminueix la tensió V, disminueix la intensitat I.

La llei d'Ohm s'expressa:
I = V : R

equació en la qual R és la resistència del condutor.


Pots comprovar la llei d'Ohm en el circuit següent, en el qual la resistència del conductor
és de 100 .
Selecciona una de les tensions i observa el valor que pren, en cada cas, la intensitat.


Altres formes de l'equació de la llei d'Ohm són:
V = R • I
R = V : I

 
 

 En el SI, la unitat de mesura de la intensitat I del corrent elèctric és l'amper A.

En el SI, la unitat de mesura de la tensió elèctrica V és el volt V.

En el SI, la unitat de mesura de la resistència elèctrica és el ohm . 


Grup de treball: Maria Lluïsa Abad

 
edu365.cat