ESO Tecnologia edu365.cat


 
Exercicis i problemes 2n cicle Dinàmica   ?  
  Autoavaluació
 
1. Un cos està sobre un pla horitzontal i pesa 400 N. La força normal val:
  0
  400 kg
  400 N


2. Sobre un cos actua una força de 100 N que li produeix una acceleració de 2 m/s2. La massa del cos és:
  50 kg
  100 kg
  200 kg


3. Una força comunica a un objecte de 5 kg una acceleració de 2 m/s2. La mateixa força aplicada a un altre objecte de 20 kg li comunicarà una acceleració de:
  0,5 m/s2
  2 m/s2
  200 m/s2


4. Sobre un cos que està en un pla horitzontal i de pes 490 N, actua una força cap a la dreta de 200 N i, en sentit contrari, una força de fregament de 80 N. La força resultant serà:
  120 N
  210 N
  770 N


5. El cos de la imatge es mou sobre el pla horitzontal amb velocitat constant. Quant val la força de fregament?
  0
  80 N
  160 N6. Sobre un cos que està en un pla horitzontal actua una força cap a la dreta de 7 N, i una força cap a l'esquerra de 7 N. Les forces:
  són d'acció i reacció perquè són dues forces oposades
  són oposades però no d'acció i reacció perquè estan aplicades al mateix cos
  no són oposades


7. El cos de la imatge es mou sobre un pla horitzontal. L'acceleració valdrà:
  0,5 m/s2
  2 m/s2
  2,5 m/s28. Un muntacàrregues de massa 900 kg puja amb una acceleració d'1 m/s². La força que fa el cable és:
  900 N
  7920 N
  9720 N


9. Un ascensor de massa 800 kg baixa amb una acceleració d'1 m/s². La força que fa el cable de l'ascensor és:
  800 N
  7040 N
  8640 N


10. Un globus aerostàtic que pesa 3000 N ascendeix a velocitat constant. L'aire fa sobre el globus una força vertical i cap amunt igual a:
  0
  9,8 N
  3000 N