ESO Ciències de la naturalesa edu365.cat


 
Exercicis i problemes 1r cicle Notació científica   ?
 
 

Quan es fan servir quantitats molt grans o molt petites, és convenient utilitzar l'anomenada notació científica. Consisteix a utilitzar potències de 10, la qual cosa evita fer servir nombres amb molts zeros. En notació científica, els nombres s'expressen mitjançant una part entera, una altra de decimal i una potència de 10 amb exponent enter.
Per exemple:
459 = 4,59 · 100 = 4,59 · 102
6.360.000 = 6,36 · 1.000.000 = 6,36 · 106
0,9 = 9 : 10 = 9 · 10-1
0,00025 = 2,5 : 10.000 = 2,5 · 104 = 2,5 · 10-4
CONVERSIÓ D'UNITATS DE LONGITUD, ÀREA I VOLUM
UNITATS DE LONGITUD
 
·10
 
·10
 
·10
 
·10
 
·10
 
·10
 
km

hm

dam

m

dm

cm

mm
 
:10
 
:10
 
:10
 
:10
 
:10
 
:10
 
UNITATS DE SUPERFÍCIE
 
·100
 
·100
 
·100
 
·100
 
·100
 
·100
 
km2

hm2

dam2

m2

dm2

cm2

mm2
 
:100
 
:100
 
:100
 
:100
 
:100
 
:100
 
UNITATS DE VOLUM
 
·1000
 
·1000
 
·1000
 
·1000
 
·1000
 
·1000
 
km3

hm3

dam3

m3

dm3

cm3

mm3
 
:1000
 
:1000
 
:1000
 
:1000
 
:1000
 
:1000
 Exemple

La piràmide de Keops es va construir fa uns 4.600 anys. Completa els factors de conversió, arrossegant els valors adequats per expressar aquest període de temps en segons i en notació científica.Enunciats   Autoavaluació
Autors: Joan Aragonés i Jordi Carvajal