ESO Ciències de la naturalesa edu365.cat


 
Exercicis i problemes 2n cicle Treball i energia   ?  
  Enunciats
 
Exercici d'iniciació   1
a) Sobre un cos actua una força horitzontal i constant de 80 N i el desplaça 8 m en la mateixa direcció i sentit. Calcula el treball realitzat per aquesta força.
b) Calcula el treball que es fa en aixecar des del terra fins a una altura de 15 m un cos 800 kg de massa.


Resolució

Solució
Exercici de dificultat elevada   2
Un home arrosega 9 m un carretó de massa 6 kg per una superfície horitzontal, mitjançant una corda que forma un angle de 30º amb l'horitzontal i ho fa amb una força constant de 30 N. Si la força de fregament val 5,9 N, calcula:
a) el treball fet per l'home
b) el treball fet per la força pes
c) el treball fet per la força de fregament


Resolució

Solució

Exercici de dificultat mitjana   3
Una grua aixeca un pes de 6000 N, a 10 m d'altura en 30 s. Calcula la potència que desenvolupa.


Resolució

Solució

Exercici d'iniciació   4
Un motor té una potència de 4 CV. Quina energia subministra si està en funcionant 2 hores?


Resolució

Solució

Exercici d'iniciació   5
Un cotxe va a una velocitat de 70 km/h. Si la massa del cotxe és de 1200 kg, quan val l'energia cinètica? El cotxe frena i assoleix una velocitat de 40 km/h. Quina ha estat la variació d'energia cinètica?


Resolució

Solució

Exercici de dificultat mitjana   6
Un cotxe de massa 1.100 kg, inicialment en repòs, assoleix una velocitat de 20 m/s. Qui és el treball realitzat sobre el cotxe? Quin treball han de fer els frens per reduir la velocitat del coche a a 9 m/s?


Resolució

Solució

Exercici d'iniciació   7


Calcula l'energia potencial que adquireix:
a) un objecte de massa 70 kg, que és a terra, quan es posasobre una taula de 100 cm d'altura.
b) Una persona de massa 70 kg quan puja al segon pis d'una finca, si cada pis té una altura de 3m.


Exercici de dificultat mitjana   8
Calcula l'energia mecànica que té una avioneta de massa 600 kg quan vola a una altura de 200m, i amb una velocitat de 150 km/h.


Resolució

Solució

Exercici de dificultat elevada   9
Un cos de massa 500 g cau des d'una certa alçada i arriba a terra amb una velocitat de 8,85 m/s. Si no es té en compte el fregament amb l'aire, calcula l'alçada des de la que ha caigut.


Resolució

Solució

Exercici de dificultat elevada 10
Un cos de massa 100 g es llança cap amunt amb una velocitat de 12 m/s. Calcula:
a) L'energia mecànica en el punt de llançament.
b) L'altura màxima a la que arriba.
c) La velocitat que té quan es troba a 4 m d'altura.


Resolució

Solució