ESO Ciencies de la naturalesa edu365.cat


 
Exercicis i problemes 1r cicle Unitats de mesura   ?  
  Autoavaluació
 
1. La distància de la Seu d'Urgell a Barcelona és de 192 km. Expressa aquesta distància en metres (m).
  19,2 m
  192.000 m
  1.920 m
2. Expressa en cm3 el volum d'una ampolla de refresc de 0,200 dm3.
  200 cm3
  2 cm3
  20 cm3

3. Un corredor de marató fa un recorregut de 42.195 m durant la cursa. Quants km ha fet?
  42.195.000 km
  42,195 km
  0,042195 km

4. La massa d'un elefant és de 6.400 kg. Calcula'n la massa en grams.
  6.400.000 g
  64 g
  6,4 g

5. El riu Nil té una longitud aproximada de 6.700 km. Quants metres són?
  670.000 m
  6.700.000 m
  67.000.000 m

6. L'Alba va néixer el 27 de setembre de 1988 a les 10.45 h. Quina era la seva edat en segons en el moment d'inaugurar els Jocs Olímpics de Barcelona el 25 de juliol de 1992 a les 20.00 h?
  120.734.100 s
  24.158.200 s
  23.453.000 s

7. Quants bitllets de 50 € (77 mm d'ample i 141 mm de llarg) es necessiten per "enrajolar" una habitació de 5 m d'ample i 7m de llarg?
  322 bitllets
  3.224 bitllets
  9.860 bitllets

8. La densitat de l'alcohol és de 800 kg/m3. Quant val en g/cm3?
  8 g/cm3
  0,8 g/cm3
  0,08 g/cm3

9. L'AVE Barcelona-Madrid anirà a una velocitat màxima de 350 km/h. Expressa aquesta velocitat en m/s.
  9,722 m/s
  97,22 m/s
  972,2 m/s

10.Calcula en g/cm3 i kg/m3 la densitat d'un cub sòlid que fa 25 mm de costat i té 20 g de massa.
  0,128 g/cm3 i 0,128 kg/m3
  128 g/cm3 i 1,28 kg/m3
  1,28 g/cm3 i 1.280 kg/m3