Fem química!

Difusió de color en la llet: Solució

El greix de la llet dificulta la dispersió de les gotes de colorant. El sabó disminueix la tensió superficial de la llet i les seves molècules s'escampen per la superfície lliure del líquid originant un moviment de les partícules dels colorants que es mesclen.
No s'ha produït cap reacció química. El fenòmen observat és un fenòmen físic.

Ha enviat una resposta correcta: Marc (01.12.07).

Podeu llegir el seu comentari en el bloc: http://quimica.bloc.cat

Solució Fem química!