Fem química!

Efervescència misteriosa: Solució

Una beguda carbònica és una mescla que conté gas diòxid de carboni dissolt en aigua. El gas dissolt està en equilibri amb el gas que ocupa la part superior de l'ampolla. La presència del gas es pot comprovar en agitar l'ampolla o en obri-la; segur que ho heu observat alguna vegada.

En cap dels vasos s'ha produít una reacció química, no us deixeu enganyar per l'aparició del gas. Es tracta d'un equilibri entre un gas (bombolles) i un gas dissolt en un líquid.

Els gasos tenen tendència a ser adsorbits per superfícies sòlides. En el cas del vas A, les bombolles de diòxid de carboni són adsorbides per les parets del vas i l'equilibri es desplaça cap a l'alliberament de CO2. En el cas del vas B, on hi ha oli, aquest fenomen és gairebé impossible i l'equilibri es desplaça cap al gas dissolt. En el cas del vas C, el sucre afavoreix l'adsorció de CO2 per les parets del vas, la qual cosa desplaça l'equilibri cap a l'alliberament de gas.

Podeu llegir els comentaris dels estudiants al bloc: http://quimica.bloc.cat

Solució Fem química!