Fem química!

Un fetge de pollastre: Solució

L'aigua oxigenada és un compost de fórmula H2O2 que rep el nom de peròxid d'hidrogen. L'aigua oxigenada en estat pur és una substància molt corrosiva perquè és molt oxidant.
El seu poder oxidant és degut a la facilitat d'aquest compost per descompondre's en aigua i oxigen segons la reacció següent:

H2O2(aq) = O2(g) + H2O(l)

Aquesta reacció de descomposició s'accelera en presència d'un catalitzador.

L'aigua oxigenada s'utilitza per desinfectar ferides, ja que l'oxigen alliberat mata els bacteris que poden tenir les ferides. La sang conté catalasa que és un catalitzador excel·lent que accelera la descomposició de l'aigua oxigenada i l'alliberament d'oxigen.

L'ampolla que conté aigua oxigenada s'ha de tenir tancada per evitar la descomposició i és opaca perquè l'acció de la llum i altres agents catalitzadors acceleren la descomposició.

Podeu llegir els comentaris dels estudiants i les estudiantes al bloc: http://quimica.bloc.cat

Solució Fem química!