Fem química!

Ball de panses: Solució

El procés que s'observa en el vídeo es pot explicar de la forma següent:

El vinagre és una dissolució d'àcid etanoic (àcid acètic) en aigua (pH aproximat, 2), mentre que l'hidrogenocarbonat de sodi (bicarbonat de sodi) és una substància bàsica (forma part dels medicaments contra l'acidesa d'estómag). Entre aquestes dues substàncies es produeix una reacció de neutralització, que origina gas diòxid de carboni i aigua:

àcid etanoic (HOOC-CH3) + hidrogencarbonat de sodi (NaHCO3) = etanoat de sodi (NaOOC-CH3) + diòxid de carboni (CO2) + aigua (H2O)

HOOC-CH3 + NaHCO3 = NaOOC-CH3 + CO2 + H2O

Les panses, en el seu camí cap el fons de la proveta, fan que el vinagre es vagi barrejant amb l'aigua salada i entri en contacte amb el bicarbonat del fons, facilitant la reacció de formació de bombolles de CO2.

Les bombolles de CO2 s'adhereixen a les panses. El conjunt (pansa i bombolles), experimenta una força ascencional més gran que el seu pes i, per tant, puja fins la superfície. En arribar alli, algunes bombolles s'en van, guanya ara la força del pes i les panses tornen a enfonsar-se.

El ball finalitza quan un dels dos reactius, l'acid del vinagre o el bicarbonat de sodi, s'acaba.

Així que les respostes a les preguntes formulades serien les següents:

  1. L'aigua salada és més densa que el vinagre i, per aquest motiu, si el vinagre s'aboca amb cura, es formen dues capes, l'aigua salada al fons i el vinagre a sobre.
  2. Les bombolles que s'enganxen a les panses s'han originat per la reacció de neutralització entre l'àcid etanoic del vinagre i el bicarbonat de sodi.
  3. Les bombolles són del diòxid de carboni (CO2).
  4. Un cop a la superfície, les bombolles de CO2 s'escapen per l'aire i les panses tornen a submergir-se a causa del seu pes.
  5. Si el vinagre es posés en contacte directament amb el bicarbonat es generaria una efervescència tal que l'escuma sortiria de la proveta
  6. És important que l'aigua salada estigui concentrada perquè fa que es formin dues capes amb el vinagre, menys dens, a sobre. Així s'evita que la reacció entre el bicarbonat i el vinagre sigui immediata i incontrolada.

Ha enviat una resposta correcta: Nico Capo (03.10.07)

Podeu llegir el seu comentari en el bloc: http://quimica.bloc.cat

Solució Fem química!