Fem química!

Vi aigualit: Solució

  1. Si els líquids no vessen és perquè encara que les vores de les copes no s'ajustin perfectament, la tensió superficial tant de l'aigua com la del vi (que és una solució el component principal de la qual és aigua) forma una barrera per a la resta dels dos líquids.
  2. El que estàs observant és un fenomen de difusió de molècules d'una substàncies en el si d'una altra. Les molècules d'aigua dels dos vasos, i les dels colorants i les d'etanol que conté el vi, es difonen lentament unes en altres. Però la difusió és deguda al moviment caòtic de les molècules i com a tal és lent, degut a l'enorme quantitat de partícules en moviment i als xocs entre elles
  3. Per accelerar el procés caldria augmentar el moviment de les molècules. Això es podria aconseguir augmentant la temperatura.

Han enviat una resposta correcta: Eloi, Anna i Marina (12.05.2008); Arnau Fa i Llorenç Gironès (12.05.2008); Tània, Lissette i Joyce (12.05.2008).

Solució Fem química!
P