Fem química!

El ball de la xocolata: Solució

En aquest cas no hi ha cap reacció química, el fenomen que s'es produeix és l'adsorció d'un gas sobre la superfície d'un sòlid.

Per una banda, la gasosa és una beguda que conté, entre d'altres substàncies, molt diòxid de carboni (CO2) dissolt en aigua. Per altra banda, les preses de xocolata no tenen una superfície perfectament llisa sinó que són rugoses i tenen dibuixos gravats. I a més a més, cal tenir en compte que els gasos tenen tendència a adsorbir-se sobre les superfície dels sòlids.

El ball de la xocolata es pot explicar de la manera següent:

El diòxid de carboni queda atrapat sobre la superfície de la xocolata i arriba un moment en què és arrossegada cap amunt pel gas. Quan la xocolata arriba a la superfície, el diòxid de carboni es difon en l'aire. Cal recordar que els gasos es dissolen millor a l'aire que a l'aigua de manera que el diòxid de carboni abandona la superfície de la xocolata. Sense les bombolles de gas, el tros de xocolata esdevé més dens i torna cap avall. De camí cap al fons, es va recobrint de diòxid de carboni adsorbit i el procés es va repetint en una espècie de dansa.

Ha enviat una resposta correcta l'alumnat de 2n d'ESO del CV Petites investigacions de l'IES Investigador Blanxart de Terrassa.

Podeu llegir els seu comentari a: http://quimica.bloc.cat

Solució Fem química!