ÍNDEX DE XAFOGOR

Temp. (ºC)
Humitat relativa
25%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
38
42 43 47 54 57 * * * *
37
40 42 45 49 54 55 58 * *
36
39 40 43 47 51 56 57 58 *
35
37 38 42 45 48 51 54 57 *
34
36 37 41 43 47 49 52 55 58
33
34 36 38 42 44 47 50 52 55
32
33 34 37 39 42 45 47 50 52
31
31 33 35 38 40 43 45 48 50
30
31 31 34 36 38 41 43 46 48
29
29 30 32 34 37 38 41 44 46
28
28 29 31 33 35 37 39 41 45
27
27 28 29 31 33 35 37 39 41
26
26 27 28 29 31 33 35 37 39
25
25 26 27 28 30 32 33 35 37
24
24 25 26 27 28 30 32 33 35
23
23 23 24 25 27 28 30 32 33
* = Per sobre de la capacitat de l'atmosfera per emmagatzemar vapor d'aigua.

Humidex - Índex d'estrès produït per la calor
Perill
Humidex
Possibles símptomes
Perill extrem
> 55
Cop de calor imminent en exposició continuada.
Perill
40 - 54
Molt de desconfort. Evitar esforços. Buscar una zona més fresca. Cop de calor probable en continuada exposició o en activitats físiques.
Precaució extrema
30 - 39
Força desconfort. Possible cop de calor o esgotament produït en realitzar activitat física o per la simple exposició a l'aire lliure.
Precaució
< 29
Lleuger desconfort. Possible fatiga en exposicions prolongades o en activitats físiques
NOTA: El grau d'estrès produït per la calor pot variar en funció de l'edat i les condicions físiques de cada persona.