<< Continguts 1
<<Continguts 2
CExercicis 1 
Exercicis 2 >>
 
Comprova el que saps
 

1- Els processos geològics externs...

construeixen el relleu
formen roques magmàtiques
destrueixen el relleu
2- Els processos geològics interns es produeixen per...
l'energia del sol
la calor interna del planeta
la força de l'aigua
3- Les roques sedimentàries es formen...
pels processos geològics interns
pel clicle geodinàmic intern
pels processos geològics externs
 
4- Quin nom reben les capes que formen les roques sedimentàries com les de la fotografia?
Freàtiques

Estrats

Laminacions

 
Imatge de roques sedimentàries que vorejen el Pantà de Sau
5- Indica quin és l'ordre correcte dels processos geològics externs.
Erosió, diagènesi, transport, meteorització i sedimentació.
Meteorització, erosió, transport, sedimentació i diagènesi.
Sedimentació, transport, diagènesi, meteorització i erosió.

6- El procés que transforma els sediments en roques sedimentàries dures i coherents s'anomena:

Diagènesi
Sedimentació
Meteorització

7- Indica el nom del transport que correspon a cada número del dibuix.

 
1 2 4 5
Saltació Suspensió Flotació Rodolament Reptació
Flotació Reptació Saltació  Suspensió Saltació
Suspensió Flotació Rodolament Reptació Rodolament