CExercicis 2

Comprova el que saps

1- El científic que va postular la teoria de la deriva continental, precursora de la teoria de la tectònica de plaques, s'anomena:

Alfred L. Wegener
Charles Darwin
James Wiechert

  Plaques litosfèriques actuals. En vermell les zones de separació. En negre les zones de col·lisió.
 

2- Els materials de la superfície del planeta formen una unitat rígida fragmentada en elements mòbils anomenats:

Plafons astenosfèrics
Plaques litosfèriques
Sectors litosfèrics

3 - Els materials de l'astenosfera es mouen formant:

Cél·lules d'inducció
Cel·les de convecció
Cel·les de translació

4 - Quan dues plaques litosfèriques se separen s'origina un relleu anomenat:

Muntanya submarina
Serralada oceànica
Dorsal oceànica

5 - A la vora dels arcs insulars es presenten, al fons oceànic, uns solcs allargats i molt profunds que s'anomenen:

Dorsals oceàniques
Fosses oceàniques
Planes abissals

6 - Quan dues plaques xoquen, el fenomen d'enfonsament d'una placa per sota de l'altra s'anomena:

Subducció
Obducció
Abducció

7 - Quan una roca en sofrir l'efecte d'unes forces es deforma de manera permanent sense trencar-se, es diu que té:

Comportament elàstic
Comportament fràgil
Comportament plàstic