Els cossos en moviment
Les forces en acció
L'energia i les seves manifestacions
Càrregues elèctriques i electricitat
Calor i temperatura
La propagació de la llum
La propagació del so
Treball i màquines
Moviment, forces i energia