Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat
Inici fletxa ESO fletxa Llengua francesa fletxa Activitats curriculars

Activitats curriculars

Llengua francesa

Vocabulari

La météo PrimerSegon
Aprèn el vocabulari meteorològic.
Parlar. Llegir

Les vêtements PrimerSegonTercer
Aprèn el vocabulari de la roba.
Parlar. Llegir

Comment dit-on: un ou une trousse? Primer
Vocabulari del material escolar i els seus articles

Les nombres en français PrimerSegon
Comprensió oral i escrita.

Les vêtements PrimerSegonTercer
Vocabulari relacionat amb els vestits.
Comprensió oral i escrita

Gramàtica

L'impératif PrimerSegonTercer
Aprèn a utilitzar l'imperatiu per a donar ordres.
Parlar. Llegir

Boire et manger PrimerSegon
Vocabulari dels aliments i l'ús del participi.
Comprensió i expressió escrita

Les prépositions de lieuPrimerSegon
Exercicis escrits sobre les preposicions de lloc

Les pronoms toniques PrimerSegonTercer
Quan s'ha d'utilitzar els pronòms tònics.
Comprensió oral i escrita

Les adjectifs qualificatifs PrimerSegonTercer
El masculí i el femení dels adjectius qualificatius.
Parlar. Llegir

Différents emplois du pronom on PrimerSegon
Significats i usos del pronom on.
Llegir. Escriure.

Masculin et féminin des nationalitésPrimer
Formació del masculí i femení dels gentilicis.
Parlar. Llegir

Comunicació

Écrire une carte postale PrimerSegon
Aprèn a escriure una carta posta.
Parlar. Escriure

Comment se repérer? SegonTercer
Exercicis de comprensió oral per saber orientar-se

Altres

Le cimetière marin SegonTercer
Pronoms relatius, compendre les indicacions d'un guia