Presentació del mètode Françaventure
Nivell 2

Françaventure és un conjunt de material interactiu per al professorat i l’alumnat de francès. Es tracta d’un material multimèdia que es pot utilitzar a classe o de manera autònoma.

Al nivell 22 trobareu 5 unitats:

La préparation de la classe verte La préparation de la classe verte
Dans la ferme en Normandie Dans la ferme en Normandie
De retour au collège Jules Ferry De retour au collège Jules Ferry
La rencontre sportive La rencontre sportive
Le concours télévisé

Trobareu els tres nivells d’aprenentatge de Françaventure a la pàgina: http://ares.cnice.mec.es/frances/
animaciones/index.html

També hi ha la presentació general, les guies pedagògiques, les activitats complementàries i una selecció de pàgines web.

Als nivells 1 i 22 trobareu escenaris i activitats. Al nivell 333 teniu una sèrie de vídeos disponibles.

Françaventure