Preguntes més freqüents

Saps d'on ve l'expressió Plorar com una Magdalena?

Significa plorar molt i amb gran aflicció, en al·lusió a Maria Magdalena, la pecadora pública que, penedida dels seus pecats, va plorar amargament la mort de Jesús.
Saps quin és el manament que va donar Jesús?

Durant l'últim Sopar, Jesús va donar als apòstols un nou manament: “Estimeu-vos els uns als altres, com jo us he estimat”. Amb aquestes paraules Jesús mostrava el que Ell feia: estar sempre al costat de la gent que necessitava ajuda. (Jn 13,34)
Per què van matar Jesús?

Als Evangelis trobem diferents raons per les quals Jesús fou condemnat a mort. Quan el van agafar el portaren davant del Sanedrí (institució jueva formada per ancians, grans sacerdots i doctors de la llei o escribes) que el va acusar de dir mentides (Mt 26,65). Com que ells no podien condemnar-lo a mort, el van portar davant del governador, que era Ponç Pilat. Aquest no el trobava culpable i pensava que l’havien portat per enveja (Mt 27,18 ; Mc 15,10). Els Grans Sacerdots van acusar Jesús de provocar aldarulls, dir a la gent que no pagués impostos, i el més greu: declarar-se rei dels jueus i fill de Déu. Finalment, Pilat, pressionat pels sacerdots i pel poble, va entregar Jesús als jueus perquè fos crucificat.
Saps què vol dir la paraula Pàsqua?

És el pas de l’esclavitud a la llibertat, de la mort a la vida. Festa del poble hebreu que commemora la fi de la seva esclavitud a Egipte. És també la festa principal dels cristians: commemora la ressurrecció de Jesús. Els evangelis sinòptics descriuen l’últim sopar de Jesús com un sopar de Pasqua. (Mc 14,15-25)
Saps qui era Pilat?

El seu nom complet era Ponç Pilat. Fou governador romà de Judea, de l’any 26 al 36 dC (Lc 3,1). Tot i que ell no trobava culpable Jesús, es va veure pressionat i finalment va lliurar Jesús perquè fos crucificat. Si vols llegir-ho al Nou Testament, ho trobaràs als relats següents: Mt 27,15-26; Mc 15,9 ; Lc 23,22 i Jn 19,6.
Què se celebra el Diumenge de Rams?

Se celebra l’entrada de Jesús a Jerusalem. El poble va sortir a rebre’l amb palmes i branques d’olivera per aclamar-lo com a Rei i cridaven: “Hosanna” (que significa “Vine a ajudar-nos”, “Dóna’ns la salvació”, pregària corrent de súplica i crit de lloança a Déu). Pots llegir-ho tal com ho relaten els Evangelistes en les següents citacions: Mt 21,1-11; Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; Jn 12,12-19.
Saps d'on ve l'expressió Rentar-se'n les mans?

Rentar-se'n les mans significa desentendre’s d’un assumpte o negar-se a assumir la responsabilitat i les conseqüències de quelcom que hom ha fet. L’expressió al·ludeix al gest de Pilat quan va condemnar a mort Jesús i volgué indicar que no se’n feia responsable. (Mt 27,24)
Què va passar després de la mort de Jesús?

Al tercer dia unes dones van anar al sepulcre on havien posat Jesús i el van trobat buit: JESÚS HAVIA RESSUSCITAT! En diverses ocasions, al llarg de quaranta dies va anar apareixent als deixebles, cosa que a ells els alegrava i encoratjava. Finalment els va encarregar la missió d’anar per tot el món anunciant la Bona Nova i va pujar al cel.
imprimeix
edu365