Continguts
 
Els nombres naturals
Múltiples i divisors
 
Els nombres enters
 
Nombres decimals

Direcció i coordinació general:
Instituto de Tecnologías Educativas
del Ministerio de Educación.

Coordinació:
José R. Galo Sánchez
María José García Cebrian

Autors:
Eduardo Barbero Corral
Montserrat Doménech Tomasa
Rita Jiménez Igea
Josep Mª Navarro Canut
Consolación Ruiz Gil
José Luis Sacau Fontela
Juan Simón Santamaría

Disseny:
María José García Cebrian

Coordinació de la versió en català:
Sergi del Moral Carmona
Zoila Pena i Terrén

Fraccions
Proporcionalitat
Expressions algebraiques
Rectes i angles en el pla
Polígons, perímetres i àrees
La circumferència i el cercle

Taules i gràfics

Estadística i Probabilitat
Resolució de pantalla recomenada: 1024x768
Navegadors: Internet Explorer, Mozilla/Firefox i altres compatibles
Cal tenir instal·lada la màquina virtual de JAVA
i el plugin DESCARTES
Altres requisits: Flash Player 7, Acrobat Reader

 

© Ministeri d'Educació, 2010