Continguts
 
Els nombres racionals
Polinomis
Equacions de segon grau

Sistemes d'equacions

Direcció i coordinació general:
Instituto de Tecnologías Educativas
del Ministerio de Educación

Coordinació:
José R. Galo Sánchez
María José García Cebrian

Autors:
José Mª Aína Martínez
José Luis Alonso Borrego
Miguel Ángel Cabezón Ochoa
José Ireno Fernández Rubio
María José García Cebrian
José Herrero Izquierdo
Consolación Ruiz Gil

Disseny:
María José García Cebrian

Coordinació de la versió catalana:
Sergi del Moral Carmona
Zoila Pena i Terrén

Progressions
Figures planes, propietats mètriques

Moviments al pla
Cossos geomètrics
Funcions i gràfiques
Funcions lineals

Estadística

Probabilitat

Resolució de pantalla recomenada: 1024x768
Navegadors: Internet Explorer, Mozilla/Firefox i altres compatibles
Cal tenir instal·lada la màquina virtual de JAVA
i el plugin DESCARTES
Altres requisits: Flash Player 7, Acrobat Readerde

© Ministeri d'Educació, 2010