Continguts
Nombres enters i racionals
Els nombres reals

Problemes aritmètics
Polinomis

Direcció i coordinació general:
Instituto de Tecnologías Educativas
del Ministerio de Educación.

Coordinació:
José R. Galo Sánchez
María José García Cebrian

Autors:
José Luis Alonso Borrego
Luis Barrios Calmaestra
Miguel Ángel Cabezón Ochoa
José Ireno Fernández Rubio
MªJosé García Cebrian
Consolación Ruiz Gil

Disseny:
María José García Cebrian

Coordinació de la versió en català:
Sergi del Moral Carmona
Zoila Pena i Terrén

Equacions i inequacions
Sistemes d'equacions

Semblança i trigonometria
Problemes geomètrics

Funcions i gràfiques
Funcions elementals

Estadística
Probabilitat
 

Resolució de pantalla recomanada: 1024x768
Navegadors: Internet Explorer, Mozilla/Firefox i d'altres compatibles
Cal tenir instal·lada la màquina virtual de JAVA
i el plugin DESCARTES
Altres requisits: Flash Player 7 o superior, Acrobat Reader

Descartes
ISFTIC © Ministeri d'Educació, 2010