Estudi de les funcions lineal i afí
3r d'ESO

Activitats d'aprenentatge


activitat 1: la funció lineal

material de l'activitat


autoavaluació

activitat 2: la funció afí

material de l'activitat

autoavaluació

autor: Jorge Sánchez Pedraza