Classificació dels instruments Off

Tornar a inci

Instruments que farem servir en aquesta unitat

     

Com a instrument melòdic podem fer servir la flauta, tocada per un petit grup d'alumnes, o el teclat, tocat pel professor o bé per un alumne/a que en sàpiga.