La tècnica dels instruments Orff

Tornar a inici

Els instruments de placa, aquells que diem de so determinat (carillons, xilòfons, metal·lòfons), s'han de tocar tenint en compte unes observacions bàsiques pel que fa a la tècnica d'interpretació.

Abans de començar hem de tenir presents les següents consideracions: