Relació d'enllaços

Tot seguit proposo uns quants enllaços a diferents llocs d'Internet amb continguts que poden ampliar i complementar les activitats d'aquesta unitat. Evidentment, queden fora de tota avaluació i només les farem d'una manera lúdica.

Tornar a inici

Enllaç a una pàgina amb materials per treballar amb instruments Orff

Més activitats per treballar instruments Orff amb el Clic

Obres del repertori clàssic, aquí tenim una pàgina plena d'arxius MIDI de música clàssica

A les pàgines de la XTEC tenim moltes més activitats musicals per fer servir amb el Clic

També a la XTEC trobem una altra possibilitat de músiques populars i tradicionals d'Europa (projecte TELEDMUS)

Més música popular catalana en format MIDI


I per buscar més coses...

Google


Yahoo! en català