Descripció de la unitat didàctica

Aquesta unitat didàctica introdueix els fonaments de l'electrònica digital i s'analitzen els camps d'aplicació en què s'utilitza.

S'estudia amb detall els principals elements que defineixen el comportament d'un sistema digital: la taula de la veritat, els esquemes electrònics i l'expressió algebraica de la funció lògica.

A partir de l'estudi de les portes lògiques bàsiques, s'analitzen els circuits digitals bàsics i s'introdueix al disseny de sistemes digitals senzills mitjançant portes lògiques.

En  l'estudi de sistemes complexos, s'analitzen les tècniques bàsiques de simplificació que permeten el disseny del circuit més senzill que soluciona un problema concret de control.

Com que les portes lògiques es troben comercialitzades en forma de circuits integrats, en l'últim mòdul s'introdueixen les característiques tècniques bàsiques dels CI.

Cadascun dels mòduls de la unitat es complementa amb exemples, qüestionaris i activitats pràctiques que l'alumnat pot fer directament a l'ordinador i d'altres activitats que es poden desenvolupar a l'aula.