Guia de la unitat didàctica
 

La finalitat d'aquesta unitat didàctica Ús aprofundir en el camp de l'electr˛nica digital.

La unitat didàctica està estructurada en vuit mòduls independents. Cadascun dels mòduls inclou les activitats d'aprenentatge i d'avaluació que permeten l'assoliment dels objectius generals de la unitat didàctica.

 

Tots els mòduls tenen la mateixa estructura. La pàgina introductòria del mòdul conté una descripció teòrica dels principals conceptes que desenvolupa. Cada activitat del mòdul s'inicia amb una descripció i els objectius i continguts d'aquesta. A la part esquerra de les pàgines trobareu diferents icones que us indicaran el tipus d'informació que desenvolupa.

Una vegada assolits els continguts teòrics dels mòduls, l'alumnat ha de desenvolupar les activitats d'avaluació. Totes les activitats d'avaluació inclouen la solució, de manera que el professor només cal que faci el recolzament a l'alumnat en el cas que no comprengui la soluciˇ.

A més, els mòduls inclouen activitats d'ampliació que permeten consolidar els coneixements adquirits a les activitats d'aprenentatge.

 
Objectius

Els objectius generals de la unitat didàctica sˇn:

 • Entendre com la tecnologia digital té com a finalitat la satisfacció de les necessitats de la humanitat, i valorar-ne críticament les repercussions.
 • Comprendre i utilitzar la terminologia, simbologia, instruments i mètodes de la tecnologia electrònica digital.
 • Descriure les propietats de l'àlgebra de Boole i la seva relació amb l'electrònica digital.
 • Aplicar els postulats de l'àlgebra de Boole per resoldre circuits electrònics senzills.
 • Analitzar el comportament de circuits digitals complexos i identificar les respostes de les sortides en funció dels senyals presents a l'entrada.
 • Projectar i construir sistemes digitals senzills, tot cercant, seleccionant i interpretant la informació tècnica adient.
 • Manipular amb destresa i precisió els instruments i eines que s'utilitzen en l'electrònica digital, tot
  aplicant les normes de seguretat adients.
 • Identificar i analitzar la funció i el comportament dels circuits electrònics digitals i dels seus
  elements dins del sistema, tot considerant les seves característiques tècniques.
 
Continguts

 

La unitat didàctica està estructurada en vuit mòduls independents. Cadascun dels mòduls inclou les unitats d'aprenentatge i d'avaluació que permeten l'assoliment dels objectius generals de la unitat didàctica.

Els m˛duls sˇn:

M˛dul 1: Introducció als sistemes digitals

M˛dul 2: Àlgebra de Boole

M˛dul 3: Funcions lògiques bàsiques

M˛dul 4: Funcions lògiques

M˛dul 5: Funcions canòniques

M˛dul 6: Simplificació de funcions lògiques

M˛dul 7: Realització de funcions lògiques amb portes NAND i NOR

M˛dul 8: Circuits integrats comercials

Orientacions metodològiques

L'ordre establert en els mòduls és l'adequat per a tots els nivells educatius als quals va dirigida la unitat didàctica (cicles formatius i batxillerat, encara que depenent de les capacitats de l'alumnat i de la programació realitzada pel professor es poden modificar els itineraris. A tall d'exemple, es proposen els següents:

Batxillerat Tecnologia industrial
Batxillerat Electrotècnia
Batxillerat Electr˛nica
Cicles formatius  Grau mitjà
Cicles formatius Grau superior
 
Relació de cicle formatius que inclouen crèdits d'electrònica digital.

La metodologia utilitzada pel professor hauria de proporcionar les pautes i orientacions oportunes per facilitar a l'alumnat el desenvolupament dels diversos mòduls de la unitat i potenciar així l'autoaprenentatge.

La unitat didàctica també pot utilitzar-se per assolir o consolidar els coneixements teòrics adquirits durant les sessions teòriques desenvolupades a l'aula de teoria pel professor.

 

Coneixements previs

Per fer aquesta unitat didàctica no cal tenir coneixements previs d'electrònica digital.

 

La interfície i la navegació

PÓgina inicial
Aquesta unitat didàctica consisteix en una col·lecció de pàgines web, visualitzades amb els navegadors estàndards, estructurada a partir d’una pàgina inicial amb el nom index.htm que permet iniciar-la a partir d’un fitxer HTML. Aquesta pàgina inicial contÚ un índex d’hipervincles que remet a totes les pàgines web que formen la unitat didÓctica.
Icones i elements de navegaciˇ

Les icones utilitzades sˇn:

Activitat teòrica. Treball que l'alumnat ha de fer a l'aula de manera teòrica amb ajuda, si cal, del professor.

PrÓctiques. Treball que l'alumnat ha de fer a l'aula de manera pràctica.

Interactivitat. Indica una activitat interactiva o una imatge que proporciona informació quan s'interactua amb ella.

Atenciˇ. Aquesta icona indica atenciˇ, suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentaciˇ i a les activitats de cada m˛dul.  

 
En totes les pàgines trobareu una barra de navegació en la part superior que inclou tots els botons per anar a qualsevol part del curs. Els botons amb el fons més fosc indiquen el mòdul i l'activitat en què us trobeu.
 
Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Activitats d'ampliació Índex
 
 

Els elements de navegaciˇ sˇn:

 
Mòdul

Permet canviar de m˛dul d'una manera immediata, indicant en tot moment en quin d'ells ens trobem.

Activitats d'aprenentatge

Permet accedir a qualsevol activitat d'aprenentatge del m˛dul actiu de forma immediata, indicant en tot moment en quin d'elles ens trobem.

Activitats d'avaluació

Permet accedir a qualsevol activitat d'avaluació del m˛dul actiu de manera immediata, indicant en tot moment en quin d'ells ens trobem.

Activitats d'ampliació
Permet accedir a qualsevol activitat d'ampliació del m˛dul actiu de forma immediata, indicant en tot moment en quin d'ells ens trobem.
Índex
Permet accedir a l'índex dels mòduls que componen aquesta unitat didàctica.
Guia

Facilita l'accÚs a aquesta guia.

Enllaços
Recull de pàgines d'interŔs relacionades amb l'electrònica digital.
Descripció

Obre una pÓgina en què hi ha una descripció breu de la unitat didàctica.

Permet avançar o retrocedir pel mòdul sense utilitzar els icones de navegació.

 
Resoluciˇ
Aquest web s'ha fet per a una resolució ˛ptima de pantalla de 800 x 600 píxels.
 
Flash Player 5

Les animacions s'han creat amb el Flash 4 i el Flash 5.

El Flash 5 funciona amb els navegadors més extensos actualment: Internet Explorer 5 i Nestcape Navigator 6. Aquests navegadors inclouen el complement necessari per visualitzar las pàgines fetes amb el Flash fins a la versió 4. Aquest component rep el nom de Flash Player 4.

La versió 5 necessita un petit complement per poder visualitzar la pàgina correctament anomenat Flash Player 5. Aquest complement ocupa molt poc i es pot baixar del web de Macromedia en poc temps per instal·lar-lo al vostre ordinador.

És molt probable que en les versions posteriors dels navegadors  no es necessitin aquests complements.

Si un ordinador no té el Flash Player 5 instal·lat, teniu la possibilitat de fer una instal·lació en línia anant a la següent pàgina web de Macromedia:

http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash

» Feu clic al botó /Install Now/, i en un temps raonable el Flash Player s'haura instal·lat a l'ordinador.

 

Enllaços

Recull d'enllaços d'interès