Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
El circuit elèctric  
     
  Les piles

 
 

Les piles són fonts d'energia elèctrica. L'energia és emmagatzemada com a energia química i es transforma en energia elèctrica quan convé. Hi ha piles de diferents voltatges. Com més gran és el voltatge, més il·luminarà la bombeta o més ràpid girarà el motor.

 
     
  Les bateries  
 

Moltes piles tenen un voltatge d'1,5 V, però generalment aquest voltatge és insuficient per alimentar un circuit, llavors es fa una connexió en sèrie.

A la figura es dobla la tensió (3V).


A la connexió de piles se la denomina bateria.

 

 
  Si dues piles es connecten en sèrie, però al mateix pol, la tensió es redueix a zero i la bombeta roman apagada.