Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
El circuit elèctric  
     
  Altres elements d'un circuit elèctric  
  Un circuit elèctric, a més a més, està format per altres elements, que estrictament no són indispensables, però que poden estar presents:
  • Elements de protecció: protegeixen la instal·lació, com ara els fusibles.
  • Comandaments: governen el comportament del circuit, per exemple, interruptors, relés, polsadors, etc.