Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
  El circuit elèctric  
     
  El fusible

 
 

Quan en un circuit la resistència arriba a ser zero, la intensitat augmenta tant que el conductor es crema. Per això cal incorporar elements de protecció que tinguin cura del circuit.

El fusible protegeix els circuits dels curtcircuits. Bàsicament està format per un fil molt fi, calibrat de manera que sigui la part més dèbil d'un circuit. Quan en un circuit es produeix un curtcircuit només es crema el fil del fusible.

La inclusió d'un fusible en un circuit no l'afecta, ja que la seva resistència és negligible.