Mòdul
Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació Índex
El circuit elèctric  
     
Connexió de bombetes  
Les bombetes es poden connectar en sèrie o en paral·lel.  
   
Connexió de bombetes en sèrie  
 

Quan es connecten en sèrie només hi ha un fil que les uneix. Però com que cada bombeta té una resistència, circula menys corrent pel circuit i les bombetes brillen més poc. Cada vegada que s'augmenta el nombre de bombetes, la il·luminació es redueix.

 
  • Les bombetes A, B o C (circuit de l'esquerra) brillen més o menys que la bombeta D (circuit de la dreta)? Per què?
  • Per la bombeta D circula més corrent. Expliqueu-ho.
  • Què passa si alguna de les bombetes es trenca al circuit de l'esquerra?
 
 
     
  Connexió de bombetes en paral·lel

 
 

Si les bombetes es connecten en paral·lel, totes brillen igual, perquè tenen en els seus terminals el mateix voltatge.

  • Les bombetes de l'esquerra brillen més o menys que la bombeta de la dreta? Per què?
  • Circula més corrent per la bombeta D que per la A?
  • Què passa si alguna de les bombetes del circuit de l'esquerra es trenca?